Go Back Picture from nature Start page

 

Title: Ekorre mot Skator
Note: Ekorren är inte populär bland skatorna eg. ingen fågel. Det händer inte så ofta men kommer den åt så tar den både fågelägg och ungar. Här råkar den sitta i det träd där skatorna har sitt bo på toppen och skat paret jagade ekorren så den fick fly för glatta livet  2020-05-22
Camera=Canon70D
Page 101 of 159
Second version of picture: Version 2@2020 Jimmy Klapp