Go Back Picture from nature Start page

 

Title: Grågås
Note: Ganska stor familj kan man tycka men Grågås kan lägga många äg, 4-6 är vanligt men betydligt fler kan det vara.
Tagen vid Sätoftasjön  2020-05-21
Camera=Canon70D
Page 104 of 159
Second version of picture: Version 2@2020 Jimmy Klapp