Go Back Picture from nature Start page

 

Title: Havstrut
Note: Där var inte plats för mig också i utkikstornet.
Tagen vid Sätoftasjön  2020-05-20
Camera=Canon70D
Page 105 of 159
@2020 Jimmy Klapp