Bilder från naturen Startsida

 

Titel: Gulärla
Info:  20200521
Kamera=Canon70D
Bild 29 av 49
Första versionen av bilden, se den andra: Version 2@2020 Susanne Klapp